คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก > ข่าวสาร

ข่าวสาร


คณะตัวแทนชมรมวิ่งสวนรถไฟ ซอยกลาง สวนวชิรเบญจทัศ เขตจตุจักร มอบเงินบริจาคให้แก่ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

คณะตัวแทนชมรมวิ่งสวนรถไฟ ซอยกลาง สวนวชิรเบญจทัศ เขตจตุจักร มอบเงินบ...

วันที่ 26 มิถุนายน 2562

คณะตัวแทนชมรมวิ่งสวนรถไฟ ซอยกลาง สวนวชิรเบญจทัศ เขตจตุจักร มอบเงินบริจาคให้แก่ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 

 

(วันที่ 25 มิถุนายน 2562) : คณะตัวแทนชมรมวิ่งสวนรถไฟ ซอยกลาง สวนวชิรเบญจทัศ เขตจตุจักร มอบเงินบริจาคจำนวน 155,670.00 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันหกร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) ให้แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์  โดยมี นางรสพร นิวาตวงศ์ รองประธานกรรมการมูลนิธิฯ และนางสาวจรัสศรี ศรีมณี ผู้อำนวยการสำนักบริหารมูลนิธิฯ ให้การต้อนรับ และรับมอบเงินดังกล่าว

คุณนาถ ลิ่วเจริญ ได้มอบเงินให้แก่ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

คุณนาถ ลิ่วเจริญ ได้มอบเงินให้แก่ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ใ...

วันที่ 26 มิถุนายน 2562

เนื่องในวันคล้ายวันเกิดครบ 60 ปี คุณนาถ ลิ่วเจริญ ได้มอบเงินให้แก่ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

 

(วันที่ 24 มิถุนายน 2562) : เนื่องในวันคล้ายวันเกิดครบ 60 ปี คุณนาถ ลิ่วเจริญ ได้มอบเงินจำนวน 100,000.00 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ให้แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยมี นางรสพร นิวาตวงศ์ รองประธานกรรมการมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ รับมอบเงินจำนวนดังกล่าว

คณะกรรมการมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเก

คณะกรรมการมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วม...

วันที่ 24 มิถุนายน 2562

คณะกรรมการมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5

 

 

(วันที่ 20 มิถุนายน 2562) : นางเสาวณี  สุวรรณชีพ รองประธานกรรมการมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์  นำคณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ และเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ บันทึกเทปถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 28 กรกฎาคม 2562

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกับคณะกรรมการชมรม มทร.พระนคร อาวุโส รักษ์ธรรม รักษ์ไทยพร้อมคณะ มอบสิ่งของเครื่องอุปโภค      บริโภค และเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกับคณะกรรมการชมรม มทร.พระนคร ...

วันที่ 20 มิถุนายน 2562

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกับคณะกรรมการชมรม มทร.พระนคร อาวุโส รักษ์ธรรม รักษ์ไทยพร้อมคณะ มอบสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค และเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ

 

 

(วันที่ 18 มิถุนายน 2562) : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกับคณะกรรมการชมรม มทร.พระนคร อาวุโส รักษ์ธรรม รักษ์ไทย ปีที่ 3 กิจกรรมการกุศล คนตาดี เพื่อคนตาบอด "ยิ่งมีดยิ่งเห็นดาว" โดยมี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ผศ.ลักขณา จาตกานนท์ พร้อมคณะ มามอบสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค และเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ โดยมี นางรสพร นิวาตวงศ์ รองประธานกรรมการมูลนิธิฯ นางสาวจรัสศรี ศรีมณี ผู้อำนวยกาสำนักบริหารมูลนิธิฯ และนางนาวินี โกวิทวิบูล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ให้การต้อนรับ และรับมอบสิ่งของดังกล่าวข้างต้น

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด

‹ First161162163164165Last ›

เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน 2 วง ระหว่างวงกลม ส่วนบนเป็นชื่อมูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตัวหนังสือสีดำ บนพื้นขาว ส่วนล่างเป็นชื่อภาษาอังกฤษของมูลนิธิฯ เขียนว่า FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND under the Royal patronage of H.M. the Qu

420 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-8365-68, 0-2354-8370-71
โทรสาร : 0-2354-8369
อีเมล : service@blind.or.th

Copyright © 2018 www.blind.or.th All right reserved.