คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก > ข่าวสาร

ข่าวสาร


บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด ได้บริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ สื่อ และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาของผู้พิการทางสายตา ให้แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด ได้บริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการจั...

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562

บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด ได้บริจาคเงิน จากการจำหน่ายปฏิทิน สมุดโน๊ตเก่า และเงินบริจาคของผู้บริหารและพนักงานกลุ่ม ปตท. และผู้ใช้บริการศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ เพื่อสนับสนุนการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ สื่อ และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาของผู้พิการทางสายตา

 

 

( วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ) : บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด ได้เรียนเชิญผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ รับมอบเงินบริจาคจากการจำหน่ายปฏิทิน สมุดโน๊ตเก่า และเงินบริจาคของผู้บริหารและพนักงานกลุ่ม ปตท. และผู้ใช้บริการศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ เพื่อสนับสนุนการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ สื่อ และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาของผู้พิการทางสายตา จำนวน 71,020 บาท (เจ็ดหมื่นหนึ่งพันยี่สิบบาทถ้วน) โดยมี นางรสพร นิวาตวงศ์ รองประธานกรรมการมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นผู้รับมอบเงินบริจาคดังกล่าว

ภาพกิจกรรม Bike with the Blind สนามที่ 2 จังหวัดนครราชสีมา

ภาพกิจกรรม Bike with the Blind สนามที่ 2 จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562

ภาพบรรยากาศกิจกรรมงานปั่นจักรยานครบรอบ 80 ปี มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ Bike with the Blind ภายใต้แนวคิด Ride for Sharing สนามที่ 2 จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 ขอขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ที่ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานและขอขอบคุณนักปั่นชาวจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดใกล้เคียงทุกท่านที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ แล้วพบกันใหม่ที่สนามถัดไป วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2562 ณ ศาลากลางจังหวัด จังหวัดขอนแก่น

 

สมัครปั่นและติดตามรายละเอียดได้ที่ www.nationtv.tv /www.thaimtb.com และ www.77kaoded.com
มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการให้โอกาสและส่งเสริมคนพิการทางการเห็น ได้รู้คุณค่าและศักยภาพของตนเอง

“ธกส. มอบผ้าห่มกันหนาว” และบริจาคเงิน ให้แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

“ธกส. มอบผ้าห่มกันหนาว” และบริจาคเงิน ให้แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งป...

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักสื่อสารการตลาดและประชาสัมพันธ์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรพร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ได้มีโครงการ “ธกส. มอบผ้าห่มกันหนาว” และบริจาคเงิน ให้แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

 

 

( วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 ) : คุณสายใจ ภูริฉาย ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักสื่อสารการตลาดและประชาสัมพันธ์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรพร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ได้จัดโครงการ "ธกส. มอบผ้าห่มกันหนาว" และบริจาคเงิน ให้แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยมี นายขรรค์ ประจวบเหมาะ ประธานกรรมการมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยฯ พร้อมด้วยนางรสพร นิวาตวงศ์ รองประธานกรรมการมูลนิธิฯ นางสาวจรัสศรี ศรีมณี ผู้อำนวยการสำนักบริหารมูลนิธิฯ และ ดร.บัณฑิต พัดเย็น ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ  ให้การต้อนรับ และรับมอบสิ่งของดังกล่าว

อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี และคณะข้าราชการในสังกัดได้มาบริจาคขนม และเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหาร นักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ

อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี และคณะข้าราชการในสังกัดได้มาบริจาคขนม และเป็น...

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562

อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี และคณะข้าราชการในสังกัด ได้จัดโครงการ "ของขวัญปีใหม่ ให้น้องด้วยใจ"   บริจาคขนม และเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหาร แก่นักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ

 

( วันที่ 30 มกราคม 2562 ) : เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมทรัพยากรธรณี ครบ 127 ปี ท่านอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี ท่านสมหมาย เตชวาล และคณะข้าราชการในสังกัดได้จัดโครงการ "ของขวัญปีใหม่ ให้น้องด้วยใจ"  ได้มาบริจาคขนม และเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหาร ไอศครีม พร้อมได้สร้างความสนุกในเสียงเพลงกับน้องๆนักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ โดยมี นางรสพร นิวาตวงศ์ รองประธานกรรมการมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ให้การต้อนรับและรับมอบสิ่งของที่บริจาค

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด

‹ First163164165166167Last ›

เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน 2 วง ระหว่างวงกลม ส่วนบนเป็นชื่อมูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตัวหนังสือสีดำ บนพื้นขาว ส่วนล่างเป็นชื่อภาษาอังกฤษของมูลนิธิฯ เขียนว่า FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND under the Royal patronage of H.M. the Qu

420 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-8365-68, 0-2354-8370-71
โทรสาร : 0-2354-8369
อีเมล : service@blind.or.th

Copyright © 2018 www.blind.or.th All right reserved.