คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก > ข่าวสาร

ข่าวสาร


คณะกรรมการ และฝ่ายจัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จำกัด มอบเงินบริจาค และสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

คณะกรรมการ และฝ่ายจัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร...

วันที่ 7 กันยายน 2565

(เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2565) : สหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จำกัด โดย รศ.ดร.ณดา จันทรสม ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จำกัด พร้อมด้วยคณะกรรมการ และฝ่ายจัดการ มอบเงินบริจาค และสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยมี นางศิริพร ตันทโอภาส ผู้จัดการโครงการเรียนร่วม และอาสาสมัคร โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ให้การต้อนรับ และรับมอบสิ่งของดังกล่าว

พลเอก มงคล อัมพรพิสิฏฐ์  บริจาคเงินสมทบทุนเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารทั้ง 3 มื้อ ให้แก่นักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ

พลเอก มงคล อัมพรพิสิฏฐ์ บริจาคเงินสมทบทุนเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารทั้...

วันที่ 7 กันยายน 2565

(เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2565) : พลเอก มงคล อัมพรพิสิฏฐ์  บริจาคเงินสมทบทุนเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารทั้ง 3 มื้อ ให้แก่นักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ โดยมี นางจันทรา อินทรทูต เลขาธิการและกรรมการมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศในพระบรมราชินูปถัมภ์ นางสาวจรัสศรี ศรีมณี ผู้อำนวยการสำนักบริหารมูลนิธิฯ และนายประสงค์ สุบรรณพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ให้การต้อนรับ และรับมอบเงินสมทบทุนดังกล่าว

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ ท่านผู้หญิงอินทิรา พลธร เป็นผู้เชิญสิ่งของพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค อุปกรณ์ และเวชภัณฑ์ทางการการแพทย์ แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถั

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระ...

วันที่ 22 สิงหาคม 2565

ในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ ท่านผู้หญิงอินทิรา พลธร เป็นผู้เชิญสิ่งของพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค อุปกรณ์ และเวชภัณฑ์ทางการการแพทย์ แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ยังความปลื้มปิติ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้แก่ผู้พิการทางการเห็น ตลอดจนคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ทุกคน โดยมี นายขรรค์ ประจวบเหมาะ ประธานกรรมการมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมคณะกรรมการ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ รับมอบสิ่งของพระราชทาน ดังกล่าวข้างต้น  ในการนี้ประธานกรรมการมูลนิธิฯ และคณะกรรมการได้ถวายของที่ระลึก ซึ่งเป็นงานฝีมือของผู้พิการทางการเห็นจากศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอดสามพรานด้วย

กองทัพภาคที่ ๑ และมูลนิธิมวลชนภาค ๑ จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศล ๑ มอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค และอาหารว่างให้แก่นักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ

กองทัพภาคที่ ๑ และมูลนิธิมวลชนภาค ๑ จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณปร...

วันที่ 15 สิงหาคม 2565

(เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕) : กองทัพภาคที่ ๑ และมูลนิธิมวลชนภาค ๑ จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ นำโดย พลโทสุขสรรค์ หนองบัวล่าง แม่ทัพภาคที่ ๑ กองทัพภาคที่ ๑ พร้อมคณะมูลนิธิมวลชนภาค ๑ มอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค และอาหารว่างให้แก่นักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ โดยมี นายขรรค์ ประจวบเหมาะ ประธานกรรมการมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมคณะผู้บริหารของมูลนิธิฯ และโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ให้การต้อนรับ และรับมอบสิ่งของดังกล่าว

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด

12345Last ›

เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน 2 วง ระหว่างวงกลม ส่วนบนเป็นชื่อมูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตัวหนังสือสีดำ บนพื้นขาว ส่วนล่างเป็นชื่อภาษาอังกฤษของมูลนิธิฯ เขียนว่า FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND under the Royal patronage of H.M. the Qu

420 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-8365-68, 0-2354-8370-71
โทรสาร : 0-2354-8369
อีเมล : service@blind.or.th

Copyright © 2018 www.blind.or.th All right reserved.