คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก > ข่าวสาร

ข่าวสาร


พล.ต.นฤดล สุขมา เจ้ากรมจเรทหารบก พร้อมคณะ และนายทหารนักเรียนหลักสูตรนายทหารจเรกองทัพบก รุ่นที่ 33 มอบเครื่องอุปโภคบริโภคและของใช้จำเป็น พร้อมเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน แก่น้อง ๆ นักเรียนผู้พิการทางการเห็น

พล.ต.นฤดล สุขมา เจ้ากรมจเรทหารบก พร้อมคณะ และนายทหารนักเรียนหลักสูต...

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567

พล.ต.นฤดล สุขมา เจ้ากรมจเรทหารบก พร้อมคณะ และนายทหารนักเรียนหลักสูตรนายทหารจเรกองทัพบก รุ่นที่ 33 มอบเครื่องอุปโภคบริโภคและของใช้จำเป็น พร้อมเป็นเจ้าภาพ เลี้ยงอาหารกลางวัน แก่น้องๆ นักเรียนผู้พิการทางการเห็น พร้อมได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้  และสัมผัสบรรยากาศการเรียนการสอนของโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์  2567 ที่ผ่านมา

 

โดยมี นางณัฏฐา มะระกานนท์ รองประธานกรรมการ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และนางสาวจรัสศรี ศรีมณี ผู้อำนวยการสำนักบริหารมูลนิธิฯ พร้อมด้วย นายประสงค์ สุบรรณพงษ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ให้การต้อนรับ และไดัพูดคุยกันถึงการช่วยกันสนับสนุนผู้พิการทางการเห็นในโอกาสต่อไปพร้อมร่วมถ่ายภาพเพื่อเป็นเกียรติ  เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์  2567 ที่ผ่านมา 

 

มูลนิธิฯ ขอขอบพระคุณหน่วยงานท่านที่ให้การสนับสนุนมูลนิธิฯ และผู้พิการทางการเห็น มา ณ โอกาสนี้ด้วย

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) นำโดย นางมณีสุดา ศิลาอ่อน ประธานเจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร และทีมงาน จัดโครงการ “Cake a wish Make a Wish 2024” มอบขนมเค้ก S&P ขนาดใหญ่ จำนวน 20 ปอนด์ ให้แก่น้อง ๆ ผู้พิการทางการเห็น

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) นำโดย นางมณีสุดา ศิลาอ่อ...

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) นำโดย นางมณีสุดา ศิลาอ่อน ประธานเจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร และทีมงาน เดินหน้าสานต่อกิจกรรมตอบแทนสังคมอย่างต่อเนื่อง จัดโครงการ “Cake a wish Make a Wish 2024” มอบขนมเค้ก S&P ขนาดใหญ่ จำนวน 20 ปอนด์ ให้แก่น้องๆ ผู้พิการทางการเห็น โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ เพื่อส่งมอบความสุขเนื่องในโอกาสปีใหม่และวันแห่งความรัก โดยมี นางจันทรา อินทรทูต รองประธานกรรมการ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์,นางสาวจรัสศรี ศรีมณี ผู้อำนวยการสำนักบริหารมูลนิธิฯ และ นายประสงค์ สุบรรณพงษ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ พร้อมด้วยน้องๆ นักเรียน โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ  ให้การต้อนรับพร้อมรับมอบเค้กแห่งความสุขดังกล่าว  เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์  2567 ที่ผ่านมา

 

มูลนิธิฯ ขอขอบพระคุณหน่วยงานท่านที่ให้การสนับสนุนมูลนิธิฯ และผู้พิการทางการเห็น มา ณ โอกาสนี้ด้วย

นางอินทิรา เอื้อมลฉัตร รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมคณะ มอบสิ่งของอุปโภคบริโภค และของใช้จำเป็น แก่ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

นางอินทิรา เอื้อมลฉัตร รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรม...

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567

นางอินทิรา เอื้อมลฉัตร รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมคณะ มอบสิ่งของอุปโภคบริโภค และของใช้จำเป็น แก่ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยมี นายประสงค์ สุบรรณพงษ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ  ให้การต้อนรับพร้อมรับมอบของบริจาคดังกล่าว  เพื่อส่งต่อให้น้องนักเรียนผู้พิการทางการเห็น โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ  เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์  2566 

 

มูลนิธิฯ ขอขอบพระคุณหน่วยงานท่านที่ให้การสนับสนุนมูลนิธิฯ และผู้พิการทางการเห็น มา ณ โอกาสนี้ด้วย

บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด จัดโครงการ “ปันน้ำใจ มอบรักสู่สังคม” เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) และ 25 ปี บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด  ส่งมอบความสุขผ่านขนมปังแสนอร่อย

บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด จัดโครงการ “ปันน้ำใจ ...

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567

บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด จัดโครงการ “ปันน้ำใจ มอบรักสู่สังคม” เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) และ 25 ปี บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด  ส่งมอบความสุขผ่านขนมปังแสนอร่อย เดนิชไส้ไก่หยอง จำนวน 300 ชิ้น แก่ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

 

นางสาวจินตนา พงษ์ภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด จัดโครงการ “ปันน้ำใจ มอบรักสู่สังคม” เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) และ 25 ปี บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด  มีความตั้งใจส่งมอบความสุขผ่านขนมปังแสนอร่อย เดนิชไส้ไก่หยอง จำนวน 300 ชิ้น แก่ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยมี นายประสงค์ สุบรรณพงษ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ และนางสาวณัฐริกา จันทร์พลับ เจ้าหน้าที่สนับสนุนกิจกรรมองค์กร สำนักบริหารมูลนิธิ ฯ ให้การต้อนรับพร้อมรับมอบของบริจาคดังกล่าว เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์  2567 ที่ผ่านมา

 

มูลนิธิฯ ขอขอบพระคุณหน่วยงานท่านที่ให้การสนับสนุนมูลนิธิฯ และผู้พิการทางการเห็น มา ณ โอกาสนี้ด้วย

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด

12345Last ›

เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน 2 วง ระหว่างวงกลม ส่วนบนเป็นชื่อมูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตัวหนังสือสีดำ บนพื้นขาว ส่วนล่างเป็นชื่อภาษาอังกฤษของมูลนิธิฯ เขียนว่า FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND under the Royal patronage of H.M. the Qu

420 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-8365-68, 0-2354-8370-71
โทรสาร : 0-2354-8369
อีเมล : service@blind.or.th

Copyright © 2018 www.blind.or.th All right reserved.