คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก > ข่าวสาร

ข่าวสาร


คุณแม่ปิยะฉัตร วรวัฒนบัญชา และครอบครัว มอบเงินบริจาคเพื่อสมทบทุนให้แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

คุณแม่ปิยะฉัตร วรวัฒนบัญชา และครอบครัว มอบเงินบริจาคเพื่อสมทบทุนให้...

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566

(เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566) : คุณแม่ปิยะฉัตร วรวัฒนบัญชา และครอบครัว มอบเงินบริจาคเพื่อสมทบทุนให้แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยมี คุณจันทรา อินทรทูต รองประธานกรรมการมูลนิธิฯ และ คุณจรัสศรี ศรีมณี ผู้อำนวยการสำนักบริหารมูลนิธิฯ ให้การต้อนรับและรับมอบเงินบริจาคดังกล่าว

คุณนพรัตน์ ศรีดำ, คุณสุดารัตน์ ดวงประทุม, คุณทัพพ์เทพ ถิรวัฒนาไพศาล และคณะเพื่อน มอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

คุณนพรัตน์ ศรีดำ, คุณสุดารัตน์ ดวงประทุม, คุณทัพพ์เทพ ถิรวัฒนาไพศาล...

วันที่ 27 มกราคม 2566

(เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2566) : คุณนพรัตน์ ศรีดำ, คุณสุดารัตน์ ดวงประทุม, คุณทัพพ์เทพ ถิรวัฒนาไพศาล และคณะเพื่อน รวมถึงกัลยาณมิตรทุกท่าน มอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์  โดยมี นางศิริเพ็ญ ศรีมงคล หัวหน้างานฝ่ายอาคารสถานที่ โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ให้การต้อนรับ และรับมอบสิ่งของดังกล่าว

คุณพงศ์พิลาส โชติกเสถียร, คุณวรวิทย์ วัฒนวงษ์คีรี และคณะเพื่อนจากสหรัฐอเมริกา,เยอรมัน และประเทศไทย มอบขนม และเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารแก่นักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ

คุณพงศ์พิลาส โชติกเสถียร, คุณวรวิทย์ วัฒนวงษ์คีรี และคณะเพื่อนจากสห...

วันที่ 27 มกราคม 2566

(เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2566) : คุณพงศ์พิลาส โชติกเสถียร, คุณวรวิทย์ วัฒนวงษ์คีรี และคณะเพื่อนจากสหรัฐอเมริกา,เยอรมัน และประเทศไทย มอบขนม และเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารมื้อเย็นแก่นักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ โดยมี นางศิริเพ็ญ ศรีมงคล หัวหน้างานฝ่ายอาคารสถานที่โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ให้การต้อนรับ และรับมอบขนมดังกล่าว

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) มอบขนมเค้ก ให้แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) มอบขนมเค้ก ให้แก่มูลนิธิ...

วันที่ 27 มกราคม 2566

(เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2566) : บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) จัดโครงการ “Cake a wish Make a wish 2023 เค้กนี้ด้วยรักตลอดไป” โดย คุณมณีสุดา ศิลาอ่อน ประธานเจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร ของบริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) มอบขนมเค้กขนาด 20 ปอนด์ ให้แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยมี คุณขรรค์ ประจวบเหมาะ กรรมการกิตติมศักดิ์ และกรรมการที่ปรึกษามูลนิธิฯ คุณประสงค์ สุบรรณพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ พร้อมคณะครู และนักเรียน ให้การต้อนรับ และรับมอบขนมเค้กดังกล่าว

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด

12345Last ›

เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน 2 วง ระหว่างวงกลม ส่วนบนเป็นชื่อมูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตัวหนังสือสีดำ บนพื้นขาว ส่วนล่างเป็นชื่อภาษาอังกฤษของมูลนิธิฯ เขียนว่า FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND under the Royal patronage of H.M. the Qu

420 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-8365-68, 0-2354-8370-71
โทรสาร : 0-2354-8369
อีเมล : service@blind.or.th

Copyright © 2018 www.blind.or.th All right reserved.