คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก > ข่าวสาร

ข่าวสาร


หน่วยทันตกรรมพระราชทาน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับโครงการส่วนพระองค์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดให้บริการตรวจรักษาทางด้านทันตกรรม แก่ผู้พิการทางการเห็น และประชาชนทั่วไป ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุง

หน่วยทันตกรรมพระราชทาน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับโ...

วันที่ 9 เมษายน 2564

(เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564) : หน่วยทันตกรรมพระราชทาน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับโครงการส่วนพระองค์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นำโดย รศ.ทพ.ดร.พรชัย จันศิษย์ยานนท์ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นางจารุณี เทียนประทีป หัวหน้าฝ่ายอาวุโส ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้เช่า สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จัดให้บริการตรวจรักษาทางด้านทันตกรรม แก่ผู้พิการทางการเห็น และประชาชนทั่วไป ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ โดยมี คุณจรัสศรี ศรีมณี ผู้อำนวยการสำนักบริหารมูลนิธิฯ และคุณประสงค์ สุบรรณพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ให้การต้อนรับ 

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัทในเครือ จัดกิจกรรมรับบริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะเก่า มอบเครื่องอุปโภคบริโภค และเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารนักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัทในเครือ จัดกิจกรรมรับ...

วันที่ 9 เมษายน 2564

(เมื่อวันที่ 30 มีนาคม  2564) : บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัทในเครือ นำโดย คุณศตกมล วรกุล ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และพนักงานกลุ่มบริษัทในเครือ จัดกิจกรรมรับบริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะเก่า เพื่อทำสื่อการเรียนการสอน และเป็นสมุดสำหรับเขียนอักษรเบรลล์ มอบเครื่องอุปโภคบริโภค และเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารนักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ เป็นปีที่ 3  โดยมี คุณประสงค์ สุบรรณพงษ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ให้การต้อนรับ และรับมอบสิ่งของดังกล่าว

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ มอบเงินบริจาค และปฏิทินตั้งโต๊ะเก่า ให้แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ มอบเงินบริจาค และป...

วันที่ 9 เมษายน 2564

(เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564) : สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ นำโดย คุณภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า พร้อมคณะ มอบเงินบริจาค และปฏิทินตั้งโต๊ะเก่า ให้แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยมี คุณประสงค์ สุบรรณพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ให้การต้อนรับ รับมอบเงินบริจาค และปฏิทินตั้งโต๊ะเก่าดังกล่าว

บริษัท เดลล์คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด มอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ แล็ปท็อป เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ

บริษัท เดลล์คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด มอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ แล...

วันที่ 31 มีนาคม 2564

(เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564) : บริษัท เดลล์คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด นำโดย คุณนพดล ปัญญาธิปัตย์ กรรมการผู้จัดการประจำประเทศไทย เดลล์ เทคโนโลยีส์ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ มอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ แล็ปท็อป เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ โดยมี คุณอภิรมย์ น้อยอ่ำ กรรมการและประธานศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด คุณจันทรา อินทรทูต กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิฯ คุณประสงค์ สุบรรณพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ และดร.พิสิฐ พฤกษ์สถาพร หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ให้การต้อนรับ และรับมอบสิ่งของดังกล่าว

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด

12345Last ›

เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน 2 วง ระหว่างวงกลม ส่วนบนเป็นชื่อมูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตัวหนังสือสีดำ บนพื้นขาว ส่วนล่างเป็นชื่อภาษาอังกฤษของมูลนิธิฯ เขียนว่า FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND under the Royal patronage of H.M. the Qu

420 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-8365-68, 0-2354-8370-71
โทรสาร : 0-2354-8369
อีเมล : service@blind.or.th

Copyright © 2018 www.blind.or.th All right reserved.