คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก > ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์


โต๊ะสนามพร้อมม้านั่งไม้เนื้อแข็งโครงขาไม้
ผลิตภัณฑ์ :

โต๊ะสนามพร้อมม้านั่งไม้เนื้อแข็งโครงขาไม้

ราคา : 10,000.00 บาท

หน่วยงาน : ศูนย์พัฒนาอาชีพคนตาบอด

เก้าอี้บันไดไม้เนื้อแข็ง
ผลิตภัณฑ์ :

เก้าอี้บันไดไม้เนื้อแข็ง

ราคา : 1,600.00 บาท

หน่วยงาน : ศูนย์พัฒนาอาชีพคนตาบอด

งานลูกปัดกล่องใส่นามบัตร
ผลิตภัณฑ์ :

งานลูกปัดกล่องใส่นามบัตร

หน่วยงาน : ศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอดสานพราน

ม้านั่งไม้ยาวเนื้อแข็งมีพนักพิง
ผลิตภัณฑ์ :

ม้านั่งไม้ยาวเนื้อแข็งมีพนักพิง

ราคา : 7,000.00 บาท

หน่วยงาน : ศูนย์พัฒนาอาชีพคนตาบอด

12

เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน 2 วง ระหว่างวงกลม ส่วนบนเป็นชื่อมูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตัวหนังสือสีดำ บนพื้นขาว ส่วนล่างเป็นชื่อภาษาอังกฤษของมูลนิธิฯ เขียนว่า FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND under the Royal patronage of H.M. the Qu

420 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-8365-68, 0-2354-8370-71
โทรสาร : 0-2354-8369
อีเมล : service@blind.or.th

Copyright © 2018 www.blind.or.th All right reserved.