คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก > ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์


เก้าอี้บันไดไม้เนื้อแข็ง

เก้าอี้บันไดไม้เนื้อแข็ง

ผลิตภัณฑ์ : เก้าอี้บันไดไม้เนื้อแข็ง

ราคา : 1,600.00 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม :

เชิญสั่งซื้อได้ที่..ศูนย์พัฒนาอาชีพคนตาบอด 69/43  หมู่ 1 ซ.พระมหาการุณย์  ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด  จ.นนทบุรี 11120 โทรศัพท์ /โทรสาร. 02-583-2277, 02-583-7722 Email: lighthouse@blind.or.thหมายเหตุ : ราคาสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามราคาวัตถุดิบ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าบริการส่งและติดตั้งผลิตภัณฑ์งานไม้และเหล็กให้ถึงที่ทั้งในกรุงเทพฯ ปริมณฑลและต่างจังหวัด (ต่างจังหวัด  คิดค่าขนส่งตามระยะทาง)


หน่วยงาน : ศูนย์พัฒนาอาชีพคนตาบอด

เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน 2 วง ระหว่างวงกลม ส่วนบนเป็นชื่อมูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตัวหนังสือสีดำ บนพื้นขาว ส่วนล่างเป็นชื่อภาษาอังกฤษของมูลนิธิฯ เขียนว่า FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND under the Royal patronage of H.M. the Qu

420 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-8365-68, 0-2354-8370-71
โทรสาร : 0-2354-8369
อีเมล : service@blind.or.th

Copyright © 2018 www.blind.or.th All right reserved.