ปรับขนาดตัวอักษร

ปรับขนาดตัวอักษร

AA

ปรับสี

แสดงแบบตาราง

ปิด
เปิด
ปรับขนาดตัวอักษร
โลโก้ของมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย

มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND UNDER THE ROYAL PATRONAGE OF H.M. THE QUEEN

ผลิตภัณฑ์และบริการติดต่อมูลนิธิฯ
|
ติดต่อ

1.1 การฝึกอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี

รูปภาพเนื้อหาหลักสูตรการฝึกอบรมทั่วไป

1.2 การฝึก “O&M” ย่อมาจาก Orientation and Mobility คือ การทำความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหว

รูปภาพเนื้อหาหลักสูตรการฝึกอบรมทั่วไป
รูปภาพเนื้อหาหลักสูตรการฝึกอบรมทั่วไป

1.3 การฝึกอบรมทักษะการอ่านเขียนอักษรเบรลล์

รูปภาพเนื้อหาหลักสูตรการฝึกอบรมทั่วไป
รูปภาพเนื้อหาหลักสูตรการฝึกอบรมทั่วไป

1.4 การฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และการใช้เครื่องมือสื่อสารเบื้องต้น

รูปภาพเนื้อหาหลักสูตรการฝึกอบรมทั่วไป
รูปภาพเนื้อหาหลักสูตรการฝึกอบรมทั่วไป

1.5 การฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะด้านงานบ้าน

รูปภาพเนื้อหาหลักสูตรการฝึกอบรมทั่วไป
รูปภาพเนื้อหาหลักสูตรการฝึกอบรมทั่วไป

1.6 การฝึกอบรมความสามารถพิเศษด้านการขับร้อง/ดนตรีไทย/ดนตรีสากล

รูปภาพเนื้อหาหลักสูตรการฝึกอบรมทั่วไป
รูปภาพโลโก้มูลนิธิ