ปรับขนาดตัวอักษร

ปรับขนาดตัวอักษร

AA

ปรับสี

แสดงแบบตาราง

ปิด
เปิด
ปรับขนาดตัวอักษร
โลโก้ของมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย

มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND UNDER THE ROYAL PATRONAGE OF H.M. THE QUEEN

ผลิตภัณฑ์และบริการติดต่อมูลนิธิฯ
|

ประเภทของอาสาสมัคร

  • อาสาสมัครที่ไม่ต้องการหนังสือรับรอง
  • อาสาสมัครที่ต้องการหนังสือรับรอง
  • อาสาสมัครที่ทำงานบริการสังคม
รูปภาพโลโก้มูลนิธิ