ปรับขนาดตัวอักษร

ปรับขนาดตัวอักษร

AA

ปรับสี

แสดงแบบตาราง

ปิด
เปิด
ปรับขนาดตัวอักษร
โลโก้ของมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย

มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND UNDER THE ROYAL PATRONAGE OF H.M. THE QUEEN

ผลิตภัณฑ์และบริการติดต่อมูลนิธิฯ
|
ติดต่อ

มีบริการนวด

  • ห้องแอร์
  • ห้องพัดลม
  • นวดฝ่าเท้า

เปิดบริการทุกวันเวลา 08.00 น.ถึง 17.00 น. หยุดทุกวันที่ 1 ของทุกเดือน

การจ้างงานในมาตรา 33/35

  • ให้โอกาสคนพิการทางการเห็น เข้าทำงานในหน่วยงานของท่าน ในลักษณะงานที่ผู้คนพิการทางการเห็น สามารถทำได้
รูปภาพเนื้อหารับบริการนวด ศาลาสุขสัมผัส
รูปภาพเนื้อหารับบริการนวด ศาลาสุขสัมผัส
รูปภาพโลโก้มูลนิธิ