ปรับขนาดตัวอักษร

ปรับขนาดตัวอักษร

AA

ปรับสี

แสดงแบบตาราง

ปิด
เปิด
ปรับขนาดตัวอักษร
โลโก้ของมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย

มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND UNDER THE ROYAL PATRONAGE OF H.M. THE QUEEN

ผลิตภัณฑ์และบริการติดต่อมูลนิธิฯ
|

ส่วนงานของมูลนิธิฯ

หัวใจสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้พิการทางการเห็น เรามุ่งมั่นให้การศึกษาและการฝึกอบรมที่ครอบคลุม ตั้งแต่ทักษะชีวิต ประจำวันไปจนถึงการเตรียมความพร้อมสำหรับอาชีพ

ที่อยู่ : เลขที่ 420 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10400

โทรศัพท์ : 0-2354-8365-68, 0-2354-8370-71

โทรสาร : 0-2354-8369

อีเมล์ : [email protected]

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ที่อยู่ : เลขที่ 420 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10400

โทรศัพท์ : 0-2354-8365-8, 0-2354-8370-1

โทรสาร : 0-2354-8369

อีเมล์ : [email protected]

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ที่อยู่ : 78/2 ซอยติวานนท์-ปากเกร็ด 1 หมู่ 1 ถนนติวานนท์ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

โทรศัพท์ : 0-2583-7327, 0-2583-2533

โทรสาร : 0-2583-2534

อีเมล์ : [email protected]

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ที่อยู่ : 78/2 หมู่ 1 ซ. ติวานนท์-ปากเกร็ด 1 ถ. ติวานนท์ ต. บางตลาด อ. ปากเกร็ด จ. นนทบุรี 11120

โทรศัพท์ : 02-5836518, 02-9625818-9 ผู้อำนวยการ 081-3764895

โทรสาร : 02-5836518, 02-9625818 กด 18

อีเมล์ : [email protected]

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ที่อยู่ : 42/126 หมู่ 5 ซ.ศรีเสถียร ถ.เพชรเกษม ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ. นครปฐม 73210

โทรศัพท์ : 0-2429-0856, 0-2812-6246

โทรสาร : 0-2812-5233

อีเมล์ : [email protected]

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ที่อยู่ : 69/43 หมู่ 1 ซ.พระมหาการุณย์ ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

โทรศัพท์ : 02-583-2277

โทรสาร : 02-583-7722

อีเมล์ : [email protected]

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

รับข้อมูลข่าวสาร

ติดตามรับ ข้อมูลข่าวสาร ใหม่ของทางมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

รูปภาพโลโก้มูลนิธิ