ปรับขนาดตัวอักษร

ปรับขนาดตัวอักษร

AA

ปรับสี

แสดงแบบตาราง

ปิด
เปิด
ปรับขนาดตัวอักษร
โลโก้ของมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย

มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND UNDER THE ROYAL PATRONAGE OF H.M. THE QUEEN

ผลิตภัณฑ์และบริการติดต่อมูลนิธิฯ
สมาชิกติดต่อ

เสียงของคุณสร้างความสุขกับคนพิการทางการเห็น

การผลิตสื่อเสียงต่าง ๆ เริ่มต้นจากการคัดสรรหนังสือ Best sellers หนังสือที่ให้ความรู้ สร้างความสุขความบันเทิงและมีสาระ สำหรับนำมาอ่านบันทึกเสียง เป็น MP3 และ Daisy สำหรับให้บริการคนพิการทางการเห็น โดยมีห้องบันทึกเสียง จำนวน 6 ห้อง สำหรับรองรับอาสาสมัคร

รูปภาพสื่อเสียงต่างๆ
รูปภาพสื่อเสียงต่างๆ
รูปภาพโลโก้มูลนิธิ