ปรับขนาดตัวอักษร

ปรับขนาดตัวอักษร

AA

ปรับสี

แสดงแบบตาราง

ปิด
เปิด
ปรับขนาดตัวอักษร
โลโก้ของมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย

มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND UNDER THE ROYAL PATRONAGE OF H.M. THE QUEEN

ผลิตภัณฑ์และบริการติดต่อมูลนิธิฯ
สมาชิกติดต่อ

หนังสืออักษรเบรลล์

  • ระบบคอมพิวเตอร์
  • ระบบเพลท
  • สื่อภาพนูน

การผลิตหนังสืออักษรเบรลล์

การผลิตหนังสืออักษรเบรลล์มีวิธีการผลิต 3 ประเภท

  • คอมพิวเตอร์ ศูนย์ฯ มีเครื่องพิมพ์ขนาดใหญ่ (Braille Printer) 3 เครื่อง โดยมีอัตราการพิมพ์ 800 หน้าต่อชั่วโมง โดยใช้กระดาษ ต่อเนื่อง ขนาด 11”x12” และขนาด A4 ความหนา 150 แกรม เพื่อรองรับความต้องการสื่อของคนพิการทางการเห็นที่มีอยู่ทั่วประเทศ
  • เพลท แม่แบบ โดยมีการทำสำเนาด้วยเครื่อง Victoria ความเร็ว 3,000 แผ่นต่อวัน และเครื่องพิมพ์ Heidelberg ความเร็ว 2,500 แผ่นต่อชั่วโมง 2 เครื่อง สามารถรองรับกระดาษที่มีความหนาตั้งแต่ 150-230 แกรม เช่น นิตยสาร แผ่นใส สติกเกอร์ นามบัตร ปฏิทิน หรือแทรกคู่กลางของนิตยสารหนังสือปกติ เหมาะสำหรับการพิมพ์ในปริมาณที่มาก
  • สื่อภาพนูน ศูนย์ฯ มีเครื่อง Thermoform Machine สำหรับผลิตสื่อภาพนูน โดยใช้วัสดุกระดาษเบรลล่อน (Brailon Paper) เป็นวัสดุที่นำเข้ามาจากประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีความทนทาน และมีอายุการใช้งานนานนับ 10 ปี
รูปภาพโลโก้มูลนิธิ