ปรับขนาดตัวอักษร

ปรับขนาดตัวอักษร

AA

ปรับสี

แสดงแบบตาราง

ปิด
เปิด
ปรับขนาดตัวอักษร
โลโก้ของมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย

มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND UNDER THE ROYAL PATRONAGE OF H.M. THE QUEEN

ผลิตภัณฑ์และบริการติดต่อมูลนิธิฯ
สมาชิกติดต่อ

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด

ขอเชิญร่วมซื้อบัตรละครเวทีรอบการกุศล “แฟนฉัน เดอะมิวสิคัล”

ขอเชิญร่วมซื้อบัตรละครเวทีรอบการกุศล “แฟนฉัน เดอะมิวสิคัล” เพื่อสมทบทุนช่วยเหลือผู้พิการทางการเห็น มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ….

6 ตุลาคม 2566

ศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด

ขอเชิญร่วมซื้อบัตรละครเวทีรอบการกุศล “แฟนฉัน เดอะมิวสิคัล”

ขอเชิญร่วมซื้อบัตรละครเวทีรอบการกุศล “แฟนฉัน เดอะมิวสิคัล” เพื่อสมทบทุนช่วยเหลือผู้พิการทางการเห็น มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ….

6 ตุลาคม 2566

ศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด

ขอเชิญร่วมซื้อบัตรละครเวทีรอบการกุศล “แฟนฉัน เดอะมิวสิคัล”

ขอเชิญร่วมซื้อบัตรละครเวทีรอบการกุศล “แฟนฉัน เดอะมิวสิคัล” เพื่อสมทบทุนช่วยเหลือผู้พิการทางการเห็น มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ….

6 ตุลาคม 2566

ศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด

ขอเชิญร่วมซื้อบัตรละครเวทีรอบการกุศล “แฟนฉัน เดอะมิวสิคัล”

ขอเชิญร่วมซื้อบัตรละครเวทีรอบการกุศล “แฟนฉัน เดอะมิวสิคัล” เพื่อสมทบทุนช่วยเหลือผู้พิการทางการเห็น มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ….

6 ตุลาคม 2566

ศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด

ขอเชิญร่วมซื้อบัตรละครเวทีรอบการกุศล “แฟนฉัน เดอะมิวสิคัล”

ขอเชิญร่วมซื้อบัตรละครเวทีรอบการกุศล “แฟนฉัน เดอะมิวสิคัล” เพื่อสมทบทุนช่วยเหลือผู้พิการทางการเห็น มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ….

6 ตุลาคม 2566

ศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด

ขอเชิญร่วมซื้อบัตรละครเวทีรอบการกุศล “แฟนฉัน เดอะมิวสิคัล”

ขอเชิญร่วมซื้อบัตรละครเวทีรอบการกุศล “แฟนฉัน เดอะมิวสิคัล” เพื่อสมทบทุนช่วยเหลือผู้พิการทางการเห็น มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ….

6 ตุลาคม 2566

ศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด

ขอเชิญร่วมซื้อบัตรละครเวทีรอบการกุศล “แฟนฉัน เดอะมิวสิคัล”

ขอเชิญร่วมซื้อบัตรละครเวทีรอบการกุศล “แฟนฉัน เดอะมิวสิคัล” เพื่อสมทบทุนช่วยเหลือผู้พิการทางการเห็น มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ….

6 ตุลาคม 2566

ศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด

ขอเชิญร่วมซื้อบัตรละครเวทีรอบการกุศล “แฟนฉัน เดอะมิวสิคัล”

ขอเชิญร่วมซื้อบัตรละครเวทีรอบการกุศล “แฟนฉัน เดอะมิวสิคัล” เพื่อสมทบทุนช่วยเหลือผู้พิการทางการเห็น มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ….

6 ตุลาคม 2566

ศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด

ขอเชิญร่วมซื้อบัตรละครเวทีรอบการกุศล “แฟนฉัน เดอะมิวสิคัล”

ขอเชิญร่วมซื้อบัตรละครเวทีรอบการกุศล “แฟนฉัน เดอะมิวสิคัล” เพื่อสมทบทุนช่วยเหลือผู้พิการทางการเห็น มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ….

6 ตุลาคม 2566
รูปภาพโลโก้มูลนิธิ