ปรับขนาดตัวอักษร

ปรับขนาดตัวอักษร

AA

ปรับสี

แสดงแบบตาราง

ปิด
เปิด
ปรับขนาดตัวอักษร
โลโก้ของมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย

มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND UNDER THE ROYAL PATRONAGE OF H.M. THE QUEEN

ผลิตภัณฑ์และบริการติดต่อมูลนิธิฯ
ติดต่อ

รายละเอียดการรับบริการ

บริการ การนวดแผนไทย โดยหมอนวด ชาย-หญิง ห้องแอร์
ค่าบริการ 1 ชั่วโมง 150 บาท / 1.30 ชั่วโมง 225 บาท / 2 ชั่วโมง 300 บาท
เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00-16.30 น.

รูปภาพบริการการนวดแผนไทย
รูปภาพบริการ การนวดแผนไทย โดยหมอนวด ชาย-หญิง ห้องแอร์
รูปภาพโลโก้มูลนิธิ