ปรับขนาดตัวอักษร

ปรับขนาดตัวอักษร

AA

ปรับสี

แสดงแบบตาราง

ปิด
เปิด
ปรับขนาดตัวอักษร
โลโก้ของมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย

มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND UNDER THE ROYAL PATRONAGE OF H.M. THE QUEEN

ผลิตภัณฑ์และบริการติดต่อมูลนิธิฯ
|
ติดต่อ

หลักสูตรช่างไม้

ศูนย์พัฒนาอาชีพคนตาบอดได้ริเริ่ม การฝึกอบรมหลักสูตรช่างไม้ สำหรับคนพิการทางการเห็น เมื่อฝึกอบรมจบหลักสูตรแล้วสามารถนำไปต่อยอดประกอบเป็นอาชีพเลี้ยงตัวเองได้ โดยเริ่มจากการฝึกทำเฟอร์นิเจอร์แบบต่าง ๆ เช่น โต๊ะ ตู้ เตียง และของชิ้นเล็ก ๆ ที่ทำจากงานไม้ โดยมีขึ้นตอนการฝึก การตัดไม้ การขัดไม้ และการประกอบชิ้นงานเป็นต้น

รูปภาพเนื้อหาหลักสูตรช่างไม้
รูปภาพเนื้อหาหลักสูตรช่างไม้

หลักสูตรเครื่องหนัง

ศูนย์ฯได้จัดทำหลักสูตรขั้นพื้นฐานสำหรับการฝึกอาชีพช่างเครื่องหนัง ให้กับคนพิการทางการเห็น โดยเริ่มให้ ฝึกงานชิ้นเล็กๆ ไม่มีความซับซ้อน เช่น การทำพวงกุญแจ กระเป๋าใส่สตางค์ หากสามารถฝึกและทำชิ้นงานเบื้องต้นได้ก็จะสามารถต่อยอดผลิตชิ้นงานที่มีความซับซ้อนอื่นๆได้ อาทิเช่น เข็มขัด กระเป๋าถือ กระเป๋าสะพายข้าง กระเป๋าพร้อมสายคล้องข้อมือ เป็นต้น

รูปภาพเนื้อหาหลักสูตรเครื่องหนัง
รูปภาพเนื้อหาหลักสูตรเครื่องหนัง

หลักสูตรเบเกอรี่

ศูนย์ฯ ได้จัดทำหลักสูตรขนมเบเกอรี่เพื่อเป็นอาชีพทางเลือกให้แก่ คนพิการทางการเห็น โดยฝึกทำเบเกอรี่ที่ขั้นตอนไม่ยุ่งยากและไม่ซับซ้อน เช่นการฝึก แยกประเภทวัตถุดิบ การตีแป้ง และแยกไข่ เป็นต้น หากมีความชำนาญแล้ว จะเริ่มฝึกในขั้นที่ซับซ้อนมากขึ้น เช่นการผสมวัตถุดิบ และการใช้เครื่องอบความร้อน ซึ่งจะสามารถนำไปปรับใช้เมื่อจบหลักสูตรได้

รูปภาพเนื้อหาหลักสูตรเบเกอรี่
รูปภาพเนื้อหาหลักสูตรเบเกอรี่

หลักสูตรมาลัยดอกไม้ประดิษฐ์

การร้อยพวงมาลัยดอกไม้ประดิษฐ์เป็นหลักสูตร ระยะสั้นที่สามารถทำได้ภายในระยะเวลา 1 สัปดาห์ โดยมีขั้นตอนการฝึกแบบง่ายก่อนในช่วงแรก เช่น การร้อยเข็ม การมัดปมเชือก และการเลือกดอกไม้ประดิษฐ์ โดยสามารถเลือกปรับ หรือใช้ดอกไม้ประดิษฐ์ได้ตามความต้องการ ที่จะนำมาทำพวงมาลัยดอกไม้ประดิษฐ์ในแบบต่าง ๆได้ ซึ่งถือเป็นอาชีพทางเลือกหนึ่งที่ไม่ยุ่งยากสำหรับคนพิการทางการเห็นมากนัก

รูปภาพเนื้อหาหลักสูตรมาลัยดอกไม้ประดิษฐ์
รูปภาพเนื้อหาหลักสูตรมาลัยดอกไม้ประดิษฐ์
รูปภาพโลโก้มูลนิธิ