ปรับขนาดตัวอักษร

ปรับขนาดตัวอักษร

AA

ปรับสี

แสดงแบบตาราง

ปิด
เปิด
ปรับขนาดตัวอักษร
โลโก้ของมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย

มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND UNDER THE ROYAL PATRONAGE OF H.M. THE QUEEN

ผลิตภัณฑ์และบริการติดต่อมูลนิธิฯ
ติดต่อ

รายละเอียดการฝึกอาชีพ

รายละเอียดผู้การเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ

 • เป็นคนพิการทางการเห็นอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ ขึ้นไป
 • เป็นคนพิการทางการเห็นประเภท 1 ( มีเอกสารอ้างอิง)
 • เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง และไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง ( มีเอกสารใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรัฐบาล )
 • เป็นผู้ที่มีความต้องการฝึกอาชีพ และต้องการพัฒนาตัวเองให้มีศักยภาพที่เพิ่มมากขึ้น

หลักสูตรช่างไม้

ศูนย์พัฒนาอาชีพคนตาบอดได้ริเริ่ม การฝึกอบรมหลักสูตรช่างไม้ สำหรับคนพิการทางการเห็นเมื่อฝึกอบรมจบหลักสูตรแล้วสามารถนำไปต่อยอดประกอบเป็นอาชีพเลี้ยงตัวเองได้ โดยเริ่มจากการฝึกทำเฟอร์นิเจอร์แบบต่าง ๆ เช่น โต๊ะ ตู้ เตียง และของชิ้นเล็ก ๆ ที่ทำจากงานไม้ โดยมีขึ้นตอนการฝึก การตัดไม้ การขัดไม้ และการประกอบชิ้นงานเป็นต้น ( หลักสูตร 2-3 ปี )

ขั้นตอนระยะเวลา

1-3 เดือน การรู้จักไม้ชนิดต่างๆ

 • รู้จักชนิดของไม้แต่ละชนิดเป็นอย่างไร
 • รู้จักพันธ์ไม้ต่างๆในประเทศและต่างประเทศ
 • รุ้จักการเลือกใช้ไม้ให้ถูกต้องกับงาน

3-6 เดือน การวางแผน

 • แบบภาพร่างหรือโมเดลต่าง ๆ
 • วัสดุที่ใช้ต่าง ๆ
 • ขั้นตอนการทำงาน
 • เครื่องมือที่จะใช้

6-9 เดือน ความปลอดภัย

 • ความปลอดภัยทางด้านร่างกาย
 • ความปลอดภัยทางด้านเครื่องมือ
 • ความปลอดภัยทางด้านวัสดุ
 • ความปลอดภัยในโรงงาน

9-12 เดือน ( ครบ 1 ปี ) เครื่องมือวัดระยะและร่างแบบ

 • เครื่องมือวัดระยะชนิดต่าง ๆ
 • เครื่องมือขีดเขียนชนิดต่าง ๆ
 • อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการร่างแบบและวัดระยะ

12-17 เดือน การเข้าไม้หรือการต่อไม้และการใช้งานเครื่องจักรงานไม้ขนาดใหญ่

 • การเข้าไม้หรือต่อไม้แบบต่าง ๆ
 • วัสดุอุปกรณ์ทีใช้ในการเข้าไม้ต่อไม้
 • การเข้าไม้แต่ละชนิดแต่ละงานต่างกันอย่างไร
 • รุ้จักเครื่องจักรงานไม้ขนาดใหญ่มีอะไรบ้าง
 • การใช้งานแต่ละชนิดของเครื่องจักร

17 -20 เดือน งานขัดงานเก็บรายละเอียดต่าง ๆ

 • งานขัดแต่ละประเภท
 • วัสดุที่นำมาขัด
 • เครื่องมือและอุปกรณ์ที่มาใช้ในงานขัด

20-24 เดือน ( ครบ 2 ปี ) งานสีต่าง ๆ

 • ชนิดของสี
 • การใช้สีแต่ละประเภท

24- 36 เดือน ( ครบ 3 ปี ) ระยะเวลาขึ้นอยู่กับบุคคลที่เข้ารับการฝึกอบรม งานปฏิบัติจริง

 • ฝึกปฏิบัติงานจริง
 • ผลงานที่จะได้
รูปภาพเนื้อหาหลักสูตรช่างไม้
รูปภาพเนื้อหาหลักสูตรช่างไม้
รูปภาพเนื้อหาหลักสูตรช่างไม้

หลักสูตรเครื่องหนัง

ศูนย์ฯได้จัดทำหลักสูตรขั้นพื้นฐานสำหรับการฝึกอาชีพช่างเครื่องหนัง ให้กับคนพิการทางการเห็น โดยเริ่มให้ ฝึกงานชิ้นเล็กๆ ไม่มีความซับซ้อน เช่น การทำพวงกุญแจ กระเป๋าใส่สตางค์ หากสามารถฝึกและทำชิ้นงานเบื้องต้นได้ก็จะสามารถต่อยอดผลิตชิ้นงานที่มีความซับซ้อนอื่นๆได้ อาทิเช่น เข็มขัด กระเป๋าถือ กระเป๋าสะพายข้าง กระเป๋าพร้อมสายคล้องข้อมือ เป็นต้น หลักสูตร 2-3 เดือน

สัปดาห์ที่ 1

 • ศึกษาเครื่องมือที่ใช้สำหรับทำเครื่องหนัง
 • ศึกษาประเภทของหนังที่ใช้ประกอบเครื่องหนัง

สัปดาห์ที่ 2 – 3

 • ฝึกการใช้เครื่องมือสำหรับทำเครื่องหนัง

สัปดาห์ที่ 4 – 5

 • ฝึกการชิ้นงานเครื่องหนังเบื้องต้น (พวงกุญแจ, กระเป๋าติดกระดุม)

สัปดาห์ที่ 6 -7

 • การทำเครื่องหนังขั้นขั้นกลาง (กระเป๋าใส่เหรียญ, เข็มขัด, ซองใส่กระดาษ A4)

สัปดาห์ที่ 8 – 10

 • การทำเครื่องหนังขั้นสูง (กระเป๋าสะพาน, กระเป๋าใส่เหรียญแบบสามเหลี่ยม, กระเป๋าใส่ธนบัตร)

สัปดาห์ที่ 11

 • การตรวจชิ้นงานหลังจากเสร็จสมบูรณ์

สัปดาห์ที่ 12

 • การประเมินผลการฝึกอาชีพสำหรับผู้พิการทางสายตา
รูปภาพเนื้อหาหลักสูตรเครื่องหนัง
รูปภาพเนื้อหาหลักสูตรเครื่องหนัง
รูปภาพเนื้อหาหลักสูตรเครื่องหนัง

หลักสูตรเบเกอรี่

ศูนย์ฯ ได้จัดทำหลักสูตรขนมเบเกอรี่เพื่อเป็นอาชีพทางเลือกให้แก่ คนพิการทางการเห็น โดยฝึกทำเบเกอรี่ที่ขั้นตอนไม่ยุ่งยากและไม่ซับซ้อน เช่นการฝึก แยกประเภทวัตถุดิบ การตีแป้ง และแยกไข่ เป็นต้น หากมีความชำนาญแล้ว จะเริ่มฝึกในขั้นที่ซับซ้อนมากขึ้น เช่นการผสมวัตถุดิบ และการใช้เครื่องอบความร้อน ซึ่งจะสามารถนำไปปรับใช้เมื่อจบหลักสูตรได้ หลักสูตร 2-3 เดือน ( หลักสูตรทำชิฟฟ่อน.)

สัปดาห์ที่ 1

 • ฝึกแยกประเภทอุปกรณ์เครื่องมือ และวัตถุดิบในการทำเบเกอรรี่

สัปดาห์ที่ 2 - 3

 • ฝึกสอนแยกวัตถุดิบในการทำเบเกอรรี่ขั้นพื้นฐาน ( ชั่ง,ตรวง )

สัปดาห์ที่ 4 - 6

 • เริ่มการฝึกสอนทำเบเกอรรี่

สัปดาห์ที่ 7 - 8

 • ประเมินผลการฝึกสอนหลักสูตร
รูปภาพเนื้อหหลักสูตรเบเกอรี่
รูปภาพเนื้อหาหลักสูตรเบเกอรี่
รูปภาพเนื้อหาหลักสูตรเบเกอรี่

หลักสูตรมาลัยดอกไม้ประดิษฐ์

การร้อยพวงมาลัยดอกไม้ประดิษฐ์เป็นหลักสูตร ระยะสั้นที่สามารถทำได้ภายในระยะเวลา 1 สัปดาห์ โดยมีขั้นตอนการฝึกแบบง่ายก่อนในช่วงแรก เช่น การร้อยเข็ม การมัดปมเชือก และการเลือกดอกไม้ประดิษฐ์ โดยสามารถเลือกปรับ หรือใช้ดอกไม้ประดิษฐ์ได้ตามความต้องการ ที่จะนำมาทำพวงมาลัยดอกไม้ประดิษฐ์ในแบบต่าง ๆ ได้ ซึ่งถือเป็นอาชีพทางเลือกหนึ่งที่ไม่ยุ่งยากสำหรับคนพิการทางการเห็นมากนัก หลักสูตร 1 สัปดาห์

วันที่ 1

 • ฝึกการทำขั้นตอน ( ร้อยเข็มพวงมาลัย )

วันที่ 2

 • ฝึกแยกประเภทพวงมาลัย ( ดอกไม้ประดิษฐ์ , และดอกพุดวง )

วันที่ 3

 • เริ่มฝึกสอนร้อยพวงมาลัย 3 ระดับ ( พวงเล็ก , พวงกลาง และพวงใหญ่ )

วันที่ 4-5

 • ทำแบบทดสอบและประเมินการฝึกสอน
รูปภาพเนื้อหาหลักสูตรมาลัยดอกไม้ประดิษฐ์
รูปภาพเนื้อหาหลักสูตรมาลัยดอกไม้ประดิษฐ์
รูปภาพเนื้อหาหลักสูตรมาลัยดอกไม้ประดิษฐ์
รูปภาพโลโก้มูลนิธิ