ปรับขนาดตัวอักษร

ปรับขนาดตัวอักษร

AA

ปรับสี

แสดงแบบตาราง

ปิด
เปิด
ปรับขนาดตัวอักษร
โลโก้ของมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย

มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND UNDER THE ROYAL PATRONAGE OF H.M. THE QUEEN

ผลิตภัณฑ์และบริการติดต่อมูลนิธิฯ
รูปภาพเนื้อหาสนับสนุนทุนการศึกษา

ร่วมสนับสนุนการศึกษา

ธนาคารกรุงไทย

รูปภาพสแกนเพื่อบริจาค

ธนาคารกรุงไทย สาขาองค์การเภสัชกรรม
ชื่อบัญชี โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ เพื่อ รับเงินบริจาค
เลขที่ 072-0-16925-9
ประเภทบัญชีออมทรัพย์
ระบุวัตถุประสงค์การบริจาคว่า สนับสนุนทุนการศึกษา
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ

รูปภาพโลโก้มูลนิธิ