ปรับขนาดตัวอักษร

ปรับขนาดตัวอักษร

AA

ปรับสี

แสดงแบบตาราง

ปิด
เปิด
ปรับขนาดตัวอักษร
โลโก้ของมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย

มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND UNDER THE ROYAL PATRONAGE OF H.M. THE QUEEN

ผลิตภัณฑ์และบริการติดต่อมูลนิธิฯ
|
รูปภาพเนื้อหาสนับสนุนทุนการศึกษา

ร่วมสนับสนุนการศึกษา

ธนาคารกรุงไทย

รูปภาพสแกนเพื่อบริจาค

ธนาคารกรุงไทย สาขาองค์การเภสัชกรรม
ชื่อบัญชี โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ เพื่อ รับเงินบริจาค
เลขที่ 072-0-16925-9
ประเภทบัญชีออมทรัพย์
ระบุวัตถุประสงค์การบริจาคว่า สนับสนุนทุนการศึกษา
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ

รูปภาพโลโก้มูลนิธิ