ปรับขนาดตัวอักษร

ปรับขนาดตัวอักษร

AA

ปรับสี

แสดงแบบตาราง

ปิด
เปิด
ปรับขนาดตัวอักษร
โลโก้ของมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย

มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND UNDER THE ROYAL PATRONAGE OF H.M. THE QUEEN

ผลิตภัณฑ์และบริการติดต่อมูลนิธิฯ
|

รายละเอียดหลักสูตร

โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ของกระทรวงศึกษาธิการ และประยุกต์ใช้แนวทางการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะควบคู่กัน โดยโรงเรียนได้จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาซึ่งอ้างอิงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐานและหลักสูตรฐานสมรรถนะ

ดาวน์โหลดไฟล์

รูปภาพโลโก้มูลนิธิ