ปรับขนาดตัวอักษร

ปรับขนาดตัวอักษร

AA

ปรับสี

แสดงแบบตาราง

ปิด
เปิด
ปรับขนาดตัวอักษร
โลโก้ของมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย

มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND UNDER THE ROYAL PATRONAGE OF H.M. THE QUEEN

ผลิตภัณฑ์และบริการติดต่อมูลนิธิฯ
|
รูปภาพCSR

ข้อมูลการมาทำกิจกรรม CSR

  1. บริจาคเงิน สิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค
  2. เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารแก่นักเรียน
  3. จัดกิจกรรมให้น้องๆ ในโอกาสต่าง ๆ เช่น งานวันคริสต์มาส
  4. กิจกรรมอาสาสมัคร
    1. สอนการบ้านนักเรียนเรียนรวม
    2. พานักเรียนไปทำกิจกรรมนอกโรงเรียน เช่น พาไปดูหนัง ไปดูคอนเสิร์ต ฯลฯ
  5. ให้การสนับสนุนกิจกรรมอีเว้นท์ของมูลนิธิฯ เช่นงาน Open House ฯลฯ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

สำนักบริหารมูลนิธิฯ02-354-8365-68,02-354-8370-71ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.

อีเมล์ :[email protected]

รูปภาพโลโก้มูลนิธิ