ปรับขนาดตัวอักษร

ปรับขนาดตัวอักษร

AA

ปรับสี

แสดงแบบตาราง

ปิด
เปิด
ปรับขนาดตัวอักษร
โลโก้ของมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย

มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND UNDER THE ROYAL PATRONAGE OF H.M. THE QUEEN

ผลิตภัณฑ์และบริการติดต่อมูลนิธิฯ
รูปภาพCSR

ข้อมูลการมาทำกิจกรรม CSR

  1. บริจาคเงิน สิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค
  2. เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารแก่นักเรียน
  3. จัดกิจกรรมให้น้องๆ ในโอกาสต่าง ๆ เช่น งานวันคริสต์มาส
  4. กิจกรรมอาสาสมัคร
    1. สอนการบ้านนักเรียนเรียนรวม
    2. พานักเรียนไปทำกิจกรรมนอกโรงเรียน เช่น พาไปดูหนัง ไปดูคอนเสิร์ต ฯลฯ
  5. ให้การสนับสนุนกิจกรรมอีเว้นท์ของมูลนิธิฯ เช่นงาน Open House ฯลฯ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

สำนักบริหารมูลนิธิฯ02-354-8365-68,02-354-8370-71ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.

อีเมล์ :[email protected]

รูปภาพโลโก้มูลนิธิ