คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก > บริจาค

บริจาค


บริจาคเงินออนไลน์


“บริจาคเงินผ่าน QR code E-donation สามารถลดหย่อนภาษีโดยไม่ต้องขอรับใบเสร็จ โดยท่านสามารถเช็คประวัติการบริจาคผ่านระบบ E-donation ของกรมสรรพากร ได้ที่ https://www.rd.go.th

บริจาคเงินโดยตรงที่สำนักมูลนิธิ


สำนักบริหารมูลนิธิฯ เลขที่ 420 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

เบอร์โทรศัพท์. 02-3548365-8 และ 02-3548370-71 จ่ายเช็คขีดคร่อม สั่งจ่าย มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชีมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์


ธนาคาร สาขา เลขที่บัญชี
ธนาคารกรุงไทย สีลม 022-133700-8
ธนาคารกสิกรไทย สำนักสีลม 001-2-47563-4
ธนาคารไทยพาณิชย์ ชิดลม 001-5-50577-8
ธนาคารกรุงเทพ ราชเทวี 123-4-34956-9
ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน) อาคารสาทรซิตี้ 004-2-00711-2
ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน) ประเวศ 691-2-01567-1
ธนาคารออมสิน สำนักพหลโยธิน 050-01-263646-5
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สยามสแควร์ 014-13-016996-0

เมื่อท่านโอนเงินแล้ว กรุณาส่งใบนำฝากตามช่องทางดังนี้

ที่อยู่ : เลขที่ 420 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

อีเมล์ : service@blind.or.th

แฟกซ์ : 02-354-8369

ไลน์ : คิวอาร์ โค้ด

* เพื่อมูลนิธิฯ จะทำการออกใบเสร็จรับเงิน ให้ท่านนำไป ลดหย่อนภาษีเงินได้ ตามลำดับที่ 75 *

เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน 2 วง ระหว่างวงกลม ส่วนบนเป็นชื่อมูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตัวหนังสือสีดำ บนพื้นขาว ส่วนล่างเป็นชื่อภาษาอังกฤษของมูลนิธิฯ เขียนว่า FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND under the Royal patronage of H.M. the Qu

420 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-8365-68, 0-2354-8370-71
โทรสาร : 0-2354-8369
อีเมล : service@blind.or.th

Copyright © 2018 www.blind.or.th All right reserved.