ปรับขนาดตัวอักษร

ปรับขนาดตัวอักษร

AA

ปรับสี

แสดงแบบตาราง

ปิด
เปิด
ปรับขนาดตัวอักษร
โลโก้ของมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย

มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND UNDER THE ROYAL PATRONAGE OF H.M. THE QUEEN

ผลิตภัณฑ์และบริการติดต่อมูลนิธิฯ

การลงทะเบียน

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนขอเข้าเป็นอาสาสมัครได้ที่ อีเมล์ [email protected]

ตัวอย่างหนังสือขอเข้าทำกิจกรรมสำหรับอาสาสมัครที่เก็บชั่วโมง สามารถดาวน์โหลดได้ที่ ตัวอย่างแบบฟอร์มขออนุญาตทำกิจกรรม.pdf

รูปภาพโลโก้มูลนิธิ