ปรับขนาดตัวอักษร

ปรับขนาดตัวอักษร

AA

ปรับสี

แสดงแบบตาราง

ปิด
เปิด
ปรับขนาดตัวอักษร
โลโก้ของมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย

มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND UNDER THE ROYAL PATRONAGE OF H.M. THE QUEEN

ผลิตภัณฑ์และบริการติดต่อมูลนิธิฯ

ระดับชั้นที่เปิดสอน

โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 2 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นทั้งนี้ในระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนสนับสนุนการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมด้วยเช่นกันโดยส่งนักเรียนเข้าไปเรียนรวมในโรงเรียนทั่วไปทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โรงเรียนรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็นทั้งชายและหญิง ทั้งอยู่แบบประจำและไปกลับ

รูปภาพโลโก้มูลนิธิ